Sinds 2005 is de bevolking van Spangen veel gevarieerder geworden. Nieuwbouw en renovatie hebben aantrekkelijke woningen opgeleverd voor hoger opgeleiden met jonge kinderen, zoals rondom het Aagje-Betje-Bellamyplein, Schieoevers en de Nieuwe Buren. Veel ouders aarzelen echter om hun kind ook in Spangen naar school te doen. Enkele actieve ouders hebben daarom het initiatief genomen om voor hun kinderen toe te werken naar een ‘gemengde’ school in Spangen. De groep heeft met volle overtuiging gekozen voor Duo2002!

  • Schoolplein
  • Klas
  • Schoolplein